19 thg 4, 2012

[HTML cơ bản] Bài 1:Tổng quan về HTML


Để bắt đầu loạt bài về HTML căn bản, hôm nay Cổ Nguyệt xin giới thiệu với các bạn một cách tổng quan nhất về HTML để thông qua đó các bạn hiểu được những điểm cơ bản nhất trước khi đi vào những vấn đề cụ thể để lập trình web bằng HTML.

1.HTML là gì?
- HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản).
- Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html
- HTML được viết bởi các thẻ

2.Thành phần của HTML:
- Bao gồm nội dung và các thẻ
- Nội dung được đặt giữa các thẻ
- Các thẻ được đặt trong dấu < >
- Thông thường mỗi thẻ đều có thẻ mở và thẻ đóng. Thẻ đóng khác thẻ mở ở chổ có thêm dấu /. Ví dụ <b> là thẻ mở cho một đoạn văn bản chữ đậm, còn </b> là thẻ đóng cho đoạn văn bản đó:
<b>Đoạn này sẽ là chữ đậm</b>
- Một số thẻ không có thẻ đóng, được gọi là thẻ đơn. Ví dụ thẻ <br> để xuống dòng, thẻ <hr> để tạo đường kẻ ngang đều là thẻ đơn.Các thẻ này cũng có thể được viết dưới dạng <br/><hr/>.
- Mỗi thẻ có thể có một hoặc nhiều thuộc tính. Các thuộc tính đều được đặt trong thẻ mở, ngay sau tên thẻ, và cách tên thẻ bởi một khoảng trắng. Nếu có nhiều thuộc tính thì giữa các thuộc tính cách nhau cũng bởi một khoảng trắng.Ví dụ thẻ <font> có thuộc tính color quy định màu sắc của đoạn văn bản, thuộc tính size quy đinh cỡ chữ.
<font color="red" size="4"> đoạn này sẽ có màu đỏ</font>
- Mỗi thuộc tính sẽ được định một giá trị nhất định. Giá trị đó được đinh bởi dấu = và nằm trong dấu '...' hoặc "...". Trong ví dụ trên, red chính là giá trị của thuộc tính color trong thẻ font quy định màu sắc (ở đây là màu đỏ)

3.Các thẻ HTML cơ bản:
- Thẻ định dạng bố cục
- Thẻ định dạng  chữ
- Thẻ  liên kết
- Thẻ hình ảnh
- Thẻ hình nền/màu nền
- Thẻ tạo bảng
- Thẻ tạo danh sách
- Thẻ tạo Form
- Và một số thẻ khác.

Cụ thể về các thẻ và thuộc tính của từng thẻ tôi sẽ giới thiệu trong các bài viết sau. Mời các bạn đón đọc!

Bài viết liên quan:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét